0

Realizarea noului Plan Urbanistic General la Giroc, o mare minciuna! O spune Curtea de Conturi! Datele emise de UAT Giroc au valori din 2011!

Spread the love

Planul Urbanistic General care sa delimiteze clar zonele in care se construiesc case, blocuri, ansambluri rezidentiale mari, fabrici, zone verzi, parcari, e o mare minciuna! Acest PUG trebuia realizat pana la finalul lui 2019, insa Primaria Giroc a tot prelungit acest termen! Mai mult, pentru realizarea acestui plan, care ar trebui, intr-un final, terminat in 2022, s-au folosit date din 2011, numarul locuitorilor si al cladirilor fiind total ireal!

Cel putin asta reiese din controlul efectuat la inceputul acestui an de Curtea de Conturi la Primaria Giroc. 

“La data de 12.06.2017 a fost incheiat intre comuna Giroc, in calitate de achizitor si Tectonics Art SRL in calitate de prestator, contractul de servicii nr. 15234/12/06/2017 avand ca obiect Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism, comuna Giroc, judetul Timis “, durata de prestare a serviciilor si predare a documentelor prevazute a fi intocmite, conform contractului, fiind pana la data de 31.12.2018 – punctul 6 din contractul enuntat anterior, iar durata contractului este pana la data de 12.06.2019, cu efecte pana la receptia finala a serviciilor, potrivit celor inscrise prin contract.
Prin actul aditional nr. 31693/11.06.2019, in care se precizeaza la art. I „Urmare solicitarii de prelungire a termenului de prestare a serviciilor, emisa de prestatorul SC TECTRONICS ART SRL inregistrata cu nr. 31692 din 11.06.2019, se prelungeste durata de prestatie a contractului cu nr. 15.234 din 12.06.2017 incepand cu data de 13.06.2019 pana la data de 31.12.2019″. Astfel entitatea a procedat la prelungirea termenului de prestare a serviciilor in conditiile in care durata de prestare a serviciilor si predare a documentelor prevazute a fi intocmite, conform punctului 6 din contractul de servicii nr. 15234/12.06.2017, era stabilita pentru data de 31.12.2018″, se arata in raportul Curtii de Conturi.

Firma care face PUG-ul la Giroc si-a luat banii

Desi termenele au fost depasite, Primaria Giroc a platit firma care intocmeste PUG-ul, pentru ca, nu-i asa, sunt bani publici. 

“Ulterior, prin actul aditional nr. 56219/19.12.2019 a fost prelungita durata de prestatie a contractului de servicii nr. 15234/12.06.2017, pana la data de 31.12.2020, ca urmare a solicitarii SC Tectonics An SRL nr. 55162/16.12.2019. Totodata, prin actul aditional nr. 50359/24.12.2020 a fost prelungita durata de prestatie a contractului de servicii nr. 15234/12.06.2017, pana la data de 31.12.2022, ca urmare a solicitarii Tectonics SRL nr. 50297/23.12.2020. Fata de cele descrise anterior, constatam faptul ca prin adresa nr. 33085121.06.2019, Primaria Comunei Giroc prin ordonatorul de credite, solicita SC Tectonics Art SRL „prezentarea in termen de 14 zile calendaristice de la data primirii prezentei notificari, un raport detaliat care sa cuprinda etapele parcurse in proiectul „ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, COMUNA GIROC, JUDETUL T1MIS conform contract nr. 15.234 din 12.06.2017”. Aratam acest fapt, deoarece la data de 11.06.2019, prin actul aditional nr. 31693/11.06.2019, a fost prelungita durata de prestatie a contractului cu nr. 15.234 din 12.06.2017 incepand cu data de 13.06.2019 pana la data de 31.12.2019, iar la data emiterii actului aditional entitatea nu a solicitat un raport detaliat care sa cuprinda etapele parcurse in acest proiect.
Totodata, cu privire la asumarea respectarii obligatiilor asumate de SC Tectonics Art SRL prin contractul nr. 15.234 din 12.06.2017, Primaria Comunei Giroc prin adresa nr. 26614/05.09.2018, instiinteaza prestatorul cu privire la faptul ca pana in prezent nu ati respectat etapele de predare a documentatiei, conform Anexei la contracted nr. 15234/12.06.2021 si solicita prin aceasta adresa, prezentarea pana la data de 14.09.2018 a stadiilor fizice realizate potrivit contractului incheiat.
Astfel, se observa intarzierea prestarii serviciilor si predarea documentelor prevazute a fi intocmite, conform contractului, fapt de care UATC Giroc avea cunostinta asa cum se constata potrivit adreselor transmise catre SC Tectonics Art SRL si amintite anterior, dar cu toate acestea entitatea procedeaza la prelungirea termenilor contractuali pana la data de 31.12.2022. De asemenea, din documentele puse la dispozitia echipei de audit se constata faptul ca SC Tectonics An SRL a emis factura fiscala seria TM ART nr. 474 din 01.11.2018 in valoare de 27.846 RON (inclusiv TVA), prin care au fost predate entitatii urmatoarele: Studiu Geotehnic, Studiu de fundamentare – Cercetare sociologica privind profilul psiho social al comunei Giroc, Studiu de fundamentare – Impactul schimbarilor climatice asupra teritoriului administrativ al comunei Giroc; Incadrarea in teritoriu si introducerea datelor din PATJ, PATN. Incadrarea strategiei de dezvoltare”, mai spune cei care au realizat auditul la unitatea administrativ teritoriala Giroc.

PUG-ului din 2018, apoi 2022 s-ar fi realizat cu datele din 2011!

Hilarul administratiei girocene este maxim! Acum nu stim, din cauza incompetentilor care lucreaza in institutia de pe strada Semenic sau din rea vointa, cert e ca UAT Giroc a vrut sa faca un PUG in 2022, cu date din 2011! Controlul Curtii de Conturi a scos la iveala faptul ca datele transmise de autoritati catre firma care se ocupa cu acest PUG sunt in realitate false.

“Derizoriul materialului prezentat anterior este dat si de faptul ca datele prezentate in documentatie fac referire la perioada anulul 2011 (vezi recensamantul populatiei – Capitol Populatie si reteaua de localitali) – date de mult depasite, atat din punct de vedere al numarului locuitorilor comunei, cat si a cladirilor si constructiilor (numar cladiri 2782 din care 2778 cladiri in care se afla Iocuinte !!!) in conditiile in care din anul 2015 pana la 31.12.2020 au fost emise un numar de 5.513 autorizatii de construire, intrebandu-ne oarecum retoric care va fi actualitatea acestei documentatii in anul 2022, stabilit pentru finalizarea contractului (sa nu mai vorbim de populatia stabila in comuna inscrisa in aceasta documentatie ca fiind de 8.122 locuitori – asupra realitatii careia avem rezerve dat fiind faptul ca doar ROL-urile de la impozite si taxe din evidenta fiscala a UATC Giroc aferente persoanelor fizice in luna aprilie 2021, sunt in numar de 24.953). Amintim si faptul ca un numar de 11 pagini dintr-un total de 17 pagini cat are intreaga documentatie – “Incadrarea in teritoriu si introducerea datelor din PATJ, PATN. Incadrarea strategiei de dezvoltare” sunt extrase din PATJ Timis, fara particularizarea temei la specificul si dezvoltarea comunei Giroc”.

Caius Ionut Seracin

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *